ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยาพร อุทภู
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,21:31   อ่าน 953 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิภาดา ทะวาเงิน
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,19:50   อ่าน 746 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัลยาณี ปัดถราช
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,19:47   อ่าน 648 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนภัสตรา โยธาสุภาพ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,18:21   อ่าน 499 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยาพร อุทภู
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,15:56   อ่าน 552 ครั้ง