ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่39/2565 ปีที่4 ประจำวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่38/2565 ปีที่3 ประจำวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่37/2565 ปีที่3 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่36/2565 ปีที่3 ประจำวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่35/2565 ปีที่3 ประจำวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่34/2565 ปีที่3 ประจำวันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่33/2565 ปีที่3 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่32/2565 ปีที่3 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 ปีที่2 ประจำวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่31 ปีที่2 ประจำวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่29 ปีที่2 ประจำวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่29 ปีที่2 ประจำวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่28 ปีที่2 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่27 ปีที่2 ประจำวันอังคารที่7 ธันวาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่25 ปีที่2 ประจำวันจันทร์ที่15 พฤศจิกายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่26 ปีที่2 ประจำวันพฤหัสบดีที่18 พฤศจิกายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่24 ปีที่2 ประจำวันศุกร์ที่17 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่21 ปีที่2 ประจำวันศุกร์ที่17 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่22 ปีที่2 ประจำวันศุกร์ที่17 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่23 ปีที่2 ประจำวันศุกร์ที่17 กันยายน 2564
ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่5เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่5เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่5เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน70 รายการและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา45รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่5 เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่5 ฉบับที่ 10ปีที่2 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่5 ฉบับที่ 9ปีที่2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่5 ฉบับที่ 7 ปีที่2 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564