ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ นำโดย นายวีระชาติ สานุสันต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางพรรณี อิฐรัตน์ นางสาวฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,16:01   อ่าน 45 ครั้ง