ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย น.ส.เบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านอนามัยสิ่ง
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,14:52   อ่าน 22 ครั้ง