ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕


ซึ่งได้เข้ารับถ้วยรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน "สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565” จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ รางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและมีคุณภาพ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2566,08:58   อ่าน 26 ครั้ง