ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ นำโดย ดร.ธภัสธร มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางพรรณี อิฐรัตน์ นางสาวฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,13:28   อ่าน 250 ครั้ง