ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำนาวันเดียวโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ นำโดย ดร.ธภัสธร มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางพรรณี อิฐรัตน์ นางสาวฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนสายชั้นมัธยม ร่วมกิจกรรมทำนาวันเดียว
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,13:27   อ่าน 487 ครั้ง